Vesti

 SIEPA – XIX Javni poziv za dodelu bespovratnih finansijskih sredstava za direktne investicije

Raspisivač: Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza Republike Srbije (SIEPA)

Opis: Javni poziv za dodelu bespovratnih finansijskih sredstava za direktne investicije privrednim društvima koja realizuju investicione projekte u proizvodnom sektoru, sektoru usluga koje mogu biti predmet međunarodne trgovine ili strateške projekte iz oblasti turizma.

Ko može da konkuriše: domaćim ili međunarodnim kompanijama za finansiranje investicionih projekata u proizvodnom sektoru, sektoru usluga koje mogu biti predmet međunarodne trgovine i za strateške projekte iz oblasti turizma

Iznos granta: Nema podataka

Rok za prijavu: do 19. jula 2013. godine.

Link: http://siepa.gov.rs/sr/index/finansiranje/finansijska-podrska-za-investitore/

Konkurs za sufinansiranje projekata očuvanja i negovanja međunacionalne tolerancije u Vojvodini u 2013. Godini

Raspisivač: Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice

Opis: Konkurs se raspisuje za sufinansiranje programa, projekata i aktivnosti koje za cilj imaju očuvanje i negovanje međunacionalne tolerancije u Vojvodini u 2013. godini, u okviru projekta „Afirmacija multikulturalizma i tolerancije u Vojvodini“.

Ko može da konkuriše: registrovana pravna lica –organizacije, udruženje, asocijacije i drugi subjekti sa sedištem na teritoriji APV, čija se delatnost zasniva na očuvanju međunacionalne tolerancije, odnosno organizacije, udruženja i asocijacije čiji su programi, projekti ili aktivnosti usmereni na očuvanje i negovanje međunacionalne tolerancije u APV

Iznos granta: Nema podataka

Rok za prijavu: do 31. oktobra 2013. godine.

Link: http://www.puma.vojvodina.gov.rs/etext.php?ID_mat=1367&PHPSESSID=cv4v75lv6rlvumnsk85g7ab870

 

Konkurs za projekte unutar Programa za celoživotno učenje – LLP ECET 2013

Raspisivač: Izvršna agencija za programe u oblasti obrazovanja, kulture i medija

Opis: Konkurs za projekte unutar Programa za celoživotno učenje – LLPECET 2013

Ko može da konkuriše: usmeren na nacionalna i regionalna ministarstva u čijoj nadležnosti se nalaze obrazovanje, obuke i celoživotno učenje; javne i privatne institucije aktivne u razvoju i sprovođenju politike celoživotnog učenja (razni socijalni partneri), kao i organizacije čije su aktivnosti direktno povezane sa sektorom obrazovanja i obuka, kao i sve vrste institucija formalnog i neformalnog obrazovanja

Iznos granta: Nema podataka

Rok za prijavu: do 16.09.2013.godine.

Link: http://eacea.ec.europa.eu/llp/funding/2013/call_ecet_2013_en.php

 

Konkurs u okviru programske komponente „Specijalne inicijative“

Raspisivač: Institut za održive zajednice

Opis: Konkurs u okviru programske komponente „Specijalne inicijative”

Ko može da konkuriše: Neprofitne organizacije, fakulteti, privredni subjekti

Iznos granta: Nema podataka

Rok za prijavu: do 23.jula 2013.godine

Link: http://iscserbia.org/eng/News/News08.html

 

Javni konkurs za dodelu subvencije za refundaciju troškova ulaganja u materijalnu imovinu

Raspisivač: Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova

Opis: Javni konkurs za dodelu subvencije za refundaciju troškova ulaganja u materijalnu imovinu

Ko može da konkuriše: privredna društva

Iznos granta: Sredstva se odobravaju namenski, po principu refundacije, za troškove ulaganja u materijalnu imovinu, umanjene za iskazan iznos poreza na dodatnu vrednost – do maksimalnog iznosa od 100.000 evra u dinarskoj protivvrednosti po privrednom subjektu.

Rok za prijavu: do 01. oktobra 2013. godine

Link: http://www.region.vojvodina.gov.rs/Konkursi/Javni-konkurs-za-dodelu-subvencije-za-refundaciju-tro%C5%A1kova-ulaganja-u-materijalnu-imovinu-u-2013--godini-

Konkurs – za teritorijalna partnerstva LAG

Raspisivač: Pokrajinski sekretarijat za poljpprivredu, vodporivredu i šumarstvo

Opis: Konkurs – za teritorijalna partnerstva LAG

Ko može da konkuriše: pаrtnerstаvа zа teritorijаlni rurаlni rаzvoj-  lokаlne аkcione grupe sа teritorije AP Vojvodine (neprofitne organizacije)

Iznos granta: Nema podataka

Rok za prijavu: do 15. septembra 2013. godine

Link: http://195.178.40.73/poljoprivreda/node/228

Program podrške malim preduzećima i preduzetnicima u ranoj fazi razvoja u 2013. godini – Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava

Raspisivač: NACIONALNA AGENCIJA ZA REGIONALNI RAZVOJ

Opis: Program podrške malim preduzećima i preduzetnicima u ranoj fazi razvoja u 2013. godini – Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava

Ko može da konkuriše: mala preduzeća i preduzetnici, koji se bave proizvodnjom ili pružanjem usluga

Iznos granta: od 50.000,00 do 350.000,00 dinara

Rok za prijavu: 24. jun 2013. godine. 

Link: http://narr.gov.rs/index.php/Info/Konkursi/Javni-poziv-za-dodelu-bespovratnih-sredstava-u-okviru-Programa-podrshke-malim-preduzecima-i-preduzetnicima-u-ranoj-fazi-razvoja-u-2013.-godini

 

Program podrške ženskom preduzetništvu kroz dodelu bespovratne finansijske pomoći u 2013. godini - – Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava

Raspisivač: NACIONALNA AGENCIJA ZA REGIONALNI RAZVOJ

Opis: Program podrške ženskom preduzetništvu kroz dodelu bespovratne finansijske pomoći u 2013. godini - – Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava

Ko može da konkuriše: mala i srednja preduzeća u većinskom vlasništvu i upravi žena

Iznos granta: od 50.000,00 do 300.000,00 dinara

Rok za prijavu: 24. jun2013. godine. 

Link: http://narr.gov.rs/index.php/Info/Konkursi/Javni-poziv-za-dodelu-bespovratnih-sredstava-u-okviru-Programa-podrshke-zhenskom-preduzetnishtvu

Konkurs za su/finansiranje projekata upravljača u zaštićenim područjima AP Vojvodine u toku 2013. godine

Raspisivač: POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM, GRADITELjSTVO

 I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Opis: Konkurs za su/finansiranje projekata upravljača u zaštićenim područjima AP Vojvodine u toku 2013. godine

Ko može da konkuriše: upravljači sledećih zaštićenih područja: Nacionalni park, specijalni rezervati prirode, predeli izuzetnih odlika, parkovi prirode i zaštićena staništa

Iznos granta: do 800.000,00 dinara

Rok za prijavu: do 01.09.2013.

Link: http://www.ekourb.vojvodina.gov.rs/?page_id=8188

 

Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava inovativnim klasterima

Raspisivač: NACIONALNA AGENCIJA ZA REGIONALNI RAZVOJ

Opis: Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava inovativnim klasterima

Ko može da konkuriše: inovativni klasteri, odnosno pravna lica koja upravljaju ovim klasterima

Iznos granta: Nema podataka

Rok za prijavu: 17.06.2013.

Link: http://narr.gov.rs/index.php/Info/Konkursi/Javni-poziv-za-Programa-podrshke-razvoju-inovativnih-klastera-u-2013.-godini

 

Program za unapređenje investicione spremnosti malih i srednjih preduzeća

Raspisivač: Evropska unija u saradnji sa Ministarstvom finansija i privrede, Nacionalnom agencijom za regionalni razvoj i Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

Opis: Program za unapređenje investicione spremnosti malih i srednjih preduzeća

Ko može da konkuriše: preduzeća koja ispunjavaju uslove konkursa

Iznos granta: Nema podataka

Rok za prijavu: 7 dana pre održavanja radionice

Link: http://narr.gov.rs/index.php/Info/Konkursi/Javni-poziv-za-obuku-i-trening-malih-i-srednjih-preduzeca-u-okviru-Programa-za-unapredjenje-investicione-spremnosti

 

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za finansiranje projekata namenjenih programima i aktivnostima udruženja žena na selu u ap vojvodini

Raspisivač: POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU, ZAPOŠLjAVANjE I RAVNOPRAVNOST POLOVA

Opis: Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za finansiranje projekata namenjenih programima i aktivnostima udruženja žena na selu u ap vojvodini

Ko može da konkuriše: neprofitne organizacije I udruženja žena sa teritorije AP Vojvodine

Iznos granta: do 70.000,00 dinara

Rok za prijavu: 01. novembar 2013.

Link: http://www.spriv.vojvodina.gov.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=114:-2013-03-11-1&catid=40:konkursi-aktuelni&Itemid=13

 

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za navodnjavanje

Raspisivač: POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Opis: Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za navodnjavanje

Ko može da konkuriše: Registrovana poljoprivredna gazdinstva, privredna društva i zemljoradničke zadruge sa teritorije AP Vojvodine

Iznos granta: do 50% vrednosti realizovane investicije

Rok za prijavu: 30 septembar. 2013.

Link: http://195.178.40.73/poljoprivreda/node/68

Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za refundaciju troškova uvođenja i sertifikacije sistema kvaliteta i bezbednosti hrane u 2013. godini

Raspisivač: POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Opis: Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za refundaciju troškova uvođenja i sertifikacije sistema kvaliteta i bezbednosti hrane u 2013. godini

Ko može da konkuriše: pravno lice i preduzetnik, fizičko lice - nosilac registrovanog poljoprivrednog gazdinstva; zemljoradnička zadruga i udruženje

Iznos granta: do 3.000.000,00 dinara

Rok za prijavu: 15. novembar 2013.

Link: http://195.178.40.73/poljoprivreda/node/160

Konkurs za prijavu manifestacija

Raspisivač: POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Opis: Konkurs za prijavu manifestacija

Ko može da konkuriše: detaljnije u konkursu

Iznos granta: Nema podataka

Rok za prijavu: 31.07.2013.

Link: http://195.178.40.73/poljoprivreda/node/72

 

Konkurs za sufinansiranje pogona za primenu novih tehnologija u AP Vojvodini

Raspisivač: POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA NAUKU I TEHNOLOŠKI RAZVOJ

Opis: Konkurs za sufinansiranje pogona za primenu novih tehnologija u AP Vojvodini

Ko može da konkuriše: privredna društva

Iznos granta: Nema podataka

Rok za prijavu: tokom cele godine

Link: http://apv-nauka.ns.ac.rs/images/dokumenti/KonkursPogoni2013.pdf

Javni poziv nezaposlenim licima za dodelu subvencije za samozapošljavanje u ap vojvodini u 2013. godini

Raspisivač: POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU, ZAPOŠLjAVANjE I RAVNOPRAVNOST POLOVA

Opis: Javni poziv nezaposlenim licima za dodelu subvencije za samozapošljavanje u AP Vojvodini u 2013. godini

Ko može da konkuriše: nezaposleno lice koje ispunjava uslove konkursa

Iznos granta: Nema podataka

Rok za prijavu: 01. oktobar 2013.

Link: http://www.spriv.vojvodina.gov.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=129:-2012-03-14-3&catid=40:konkursi-aktuelni&Itemid=13

 

Javni poziv poslodavcima za dodelu subvencije za otvaranje novih radnih mesta u ap vojvodini

Raspisivač: POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU, ZAPOŠLjAVANjE I RAVNOPRAVNOST POLOVA

Opis: Javni poziv poslodavcima za dodelu subvencije za otvaranje novih radnih mesta u AP Vojvodini

Ko može da konkuriše: poslodavci koji ispunjavaju uslove konkursa

Iznos granta: Nema podataka

Rok za prijavu: 01. oktobar 2013.

Link: http://www.spriv.vojvodina.gov.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=128:-2012-03-14-2&catid=40:konkursi-aktuelni&Itemid=13

 

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava neprofitnim organizacijama/udruženjima građana za podršku programima i aktivnostima udruženja žena na selu u ap vojvodini sa ciljem ekonomskog osnaživanja ženau ruralnim sredinama

Raspisivač: POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU, ZAPOŠLJAVANjE I RAVNOPRAVNOST POLOVA

Opis: Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava neprofitnim organizacijama/udruženjima građana za podršku programima i aktivnostima udruženja žena na selu u AP Vojvodini

Ko može da konkuriše: Ženske neprofitne organizacije i udruženja sa teritorije AP Vojvodine

Iznos granta: do 150.000,00 dinara

Rok za prijavu: 01. novembar 2013.

Link: http://www.spriv.vojvodina.gov.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=120:-2013-03-11-5&catid=40:konkursi-aktuelni&Itemid=13

Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa podrške razvoju konkurentnosti malih i srednjih preduzeća, preduzetnika i zadruga

 
Raspisivač: NACIONALNA AGENCIJA ZA REGIONALNI RAZVOJ
 
Tema: Razvoj preduzetništva
 
Opis: Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa podrške razvoju konkurentnosti malih i srednjih preduzeća, preduzetnika i zadruga
 
Ko može da konkuriše: Mala i srednja preduzeća, zadruge i preduzetnici.
 
Iznos granta: 50.000,00 do 400.000,00 dinara za I grupu aktivnosti, odnosno od 50.000,00 do 800.000,00 dinara za II grupu aktivnosti.
 
Rok za prijavu: 10. jun 2013.
 
Link: http://narr.gov.rs/index.php/Info/Konkursi/Javni-poziv-za-dodelu-bespovratnih-sredstavau-okviru-Programa-podrshke-razvoju-konkurentnosti-malih-i-srednjih-preduzeca-preduzetnika-izadruga-u-2013.-godini

Javni poziv za obuku i trening malih i srednjih preduzeća u okviru Programa za unapređenje investicione spremnosti

 
Raspisivač: NACIONALNA AGENCIJA ZA REGIONALNI RAZVOJ
 
Tema: Obuka malih i srednjih preduzeća
 
Opis: Javni poziv za obuku i trening malih i srednjih preduzeća u okviru Programa za unapređenje investicione spremnosti
 
Ko može da konkuriše: preduzeća koja ispunjavaju sledeće uslove:
- Da spadaju u kategoriju mikro, malo ili srednje preduzeća (imaju manje od 250 zaposlenih);
- Da su registrovana na teritoriji Srbije u Agenciji za privredne registre;
- Da imaju visok potencijal rasta i da su sposobna da prikažu taj potencijal;
- Da imaju potrebu za investicionim ulaganjem, sada ili u budućnosti, za finansiranje razvoja poslovanja.
 
Iznos granta: Nema podataka
 
Rok za prijavu: 28.jun 2013.
 
Link: http://narr.gov.rs/index.php/Info/Konkursi/Javni-poziv-za-obuku-i-trening-malih-isrednjih-preduzeca-u-okviru-Programa-za-unapredjenje-investicione-spremnosti

Javni poziv za dodelu paketa podrške za započinjanje biznisa u svom rodnom mestu

 
Raspisivač: NACIONALNA AGENCIJA ZA REGIONALNI RAZVOJ
 
Tema: Biznis u svom rodnom mestu
 
Opis: Javni poziv za dodelu paketa podrške za započinjanje biznisa u svom rodnom mestu
 
Ko može da konkuriše: Kandidati koji ispunjavaju uslove za učešće su potencijalni preduzetnici od 18 do 40 godina starosti, iz izrazito nedovoljno razvijenih područja*, koji su srednju školu ili fakultet završili van rodnog mesta, i to oni:
• koji imaju poslovnu ideju i žele da je realizuju u svom rodnom gradu,
• koji nikada nisu obavljali samostalnu delatnost,
• koji nisu koristili državnu pomoć, otpremnine ili sl.,
• koji nisu u radnom odnosu i
• koji nisu osuđivani za krivična dela protiv privrede i krivična dela protiv imovine.
 
Iznos granta: Nema podataka
 
Rok za prijavu: 14.jun 2013.

Link: http://narr.gov.rs/index.php/Info/Konkursi/Javni-poziv-za-dodelu-paketa-...

Konkurs za bespovratana sredstva za razvoj preduzetništva

 
Raspisivač: MINISTARSTVO FINANSIJA I PRIVREDE
 
Tema: Podrške aktivnostima Udruženja za podsticanje razvoja preduzetništva u ovoj godini
 
Opis: Konkurs za bespovratana sredstva za razvoj preduzetništva
 
Ko može da konkuriše: Udruženja
 
Iznos granta: ne može biti manji od 500.000, niti veći od tri miliona dinara.
 
Rok za prijavu: 7.jun 2013.
 
Link: http://mfp.gov.rs/pages/article.php?id=9326

Konkurs za subvencionisanje privatnih preduzeća od interesa za razvoj i revitalizaciju poslova koji se smatraju umetničkim i starim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti

 
Raspisivač: POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU, ZAPOŠLJAVANJE I 
 
RAVNOPRAVNOST POLOVA
 
Tema: Umetnički i stari zanat
 
Opis: Konkurs za subvencionisanje privatnih preduzeća od interesa za razvoj i revitalizaciju poslova koji se smatraju umetničkim i starim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti
 
Ko može da konkuriše: Preduzetnici, mala i srednja preduzeća, privrednim subjekti.
 
Iznos granta: 300.000,00 dinara
 
Rok za prijavu: 1. jun 2013.
 
Link: http://www.spriv.vojvodina.gov.rs/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=40&Itemid=13

Finansijska pomoć za raznolikost kulture

Raspisivač: UNESCO
 
Tema: Kultura
 
Opis: Finansijska pomoć za raznolikost kulture
 
Ko može da konkuriše: Institucije, vladine i nevladine organizacije
 
Iznos granta: Maksimalno 100.000 američkih dolara
 
Rok za prijavu: 3. jun 2013.
 
Link: http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/cultural-diversity/2005-convention

Podrška programima i projektima mladih u oblasti kulture

Raspisivač: BALKAN COMMUNITY INITIATIVES FUND (BCIF)
 
Tema: -
 
Opis: Podrška programima i projektima mladih u oblasti kulture 
 
Ko može da konkuriše: Civilne organizacije
 
Iznos granta: 100.000 - 400.000 dinara
 
Rok za prijavu: 25. maj 2013.
 
Link: http://www.bcif.org/site/pages/sr/naslovna.php

Javni poziv za lokalne kancelarije za mlade

 
Raspisivač: Ministarstvo omladine i sporta
 
Tema: Omladina – sport
 
Opis: Program će biti realizovan u periodu april-decembar 2013. godine i obuhvatiće kako obuke za
 
lokalne kooridnatore i članove opštinskih timova, tako i individualnu mentorsku podršku u ključnim
fazama procesa revizije LAP-a za mlade.
Sprovođenje aktivnosti biće u celini finansirano iz projektnog budžeta, dok finansijsko učešće od
strane izabranih lokalnih samouprava nije predviđeno, uz naznaku da jedinice lokalne samouprave u
budućnosti treba da samostalno finansiraju proces revizije LAPa.
Lokalne kancelarije za mlade svoju prijavu dostavljaju popunjavanjem prijavnog obrasca koji je u prilogu
ovog poziva.
 
Ko može da konkuriše: Lokalne kancelarije za mlade
 
Iznos granta: Nema podataka
 
Rok za prijavu: 3. maj 2013.
 
Link: http://www.zamislizivot.org/giz/javni_poziv_revizija.html
 

Inovativni programi malih i srednjih preduzeća

 
Raspisivač: Ministarstvo finansija i privrede
 
Tema: Razvoj preduzetništva
 
Opis: Opšti cilj Programa jeste podrška jačanju inovativnosti brzorastućih malih i srednjih
preduzeća, preduzetnika i zadruga (u daljem tekstu MSPP) radi povećanja konkurentnosti, kroz
učešće u sufinansiranju opravdanih troškova za sledeće aktivnosti:
1) razvoj novog proizvoda ili usluge
2) značajno poboljšanje postojećeg proizvoda ili usluge
3) izrada idustrijskog dizajna/redizajna proizvoda
4) izrada dizajna nove ambalaže proizvoda
5) marketing planiranje razvoja proizvoda/usluge
6) poboljšanje postojećeg i uvođenje novog procesa proizvodnje
7) usaglašavanje sa zahtevima industrijski specifičnih domaćih i evropskih tehničkih propisa i
standarda u oblasti bezbednosti proizvoda, zaštite životne sredine i energetske efikasnosti
8) nabavka specijalizovanih softverskih paketa od značaja za unapređenje poslovne delatnosti
preduzeća
9) specijalizovane obuke
10) poslovni konsalting
11) izrada projektne dokumentacije za nove objekte
 
Ko može da konkuriše: Privredni subjekti
 
Iznos granta: 100.000,00 - 1.500.000,00 dinara
 
Rok za prijavu: 7. maj 2013.
 
Link: http://narr.gov.rs/index.php/Info/Konkursi/Javni-poziv-za-dodelu-bespovratnih-sredstava-
za-inovativna-brzorastuca-mala-i-srednja-preduzeca
 

Konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata organizacija civilnog društva

 
Raspisivač: Kancelarija za evropske integracije Vlade Republike Srbije
 
Tema: -
 
Opis: Kancelarija za evropske integracije Vlade Srbije raspisala je konkurs za finansiranje i
sufinansiranje projekata organizacija civilnog društva u oblasti informisanja o procesu evropske
integracije Srbije.
 
Ko može da konkuriše: Organizacije civilnog društva
 
Iznos granta: Nema podataka
 
Rok za prijavu: 7. maj 2013.
 
Link: http://www.seio.gov.rs/vesti.145.html?newsid=1446
 

Program civilnih organizacija Evropske Unije za Srbiju

 
Raspisivač: Evropska Komisija
 
Tema: -
 
Opis: Globalni cilj ovog poziva za podnošenje predloga projekata je da se da doprinos za
demokratiju, ljudska prava, socijalnu inkluziju i ostala prava kroz efikasnost građanske
participacije u formulisanju politike, procese donošenja odluka i prakse na svim nivoima vlasti.
 
Ko može da konkuriše: Civilne organizacije
 
Iznos granta: Nema podataka
 
Rok za prijavu: 15. maj 2013.
 
Link: http://www.europa.rs/kakoDoFondova/otvoreno.html
 

XIV Javni poziv za dodelu bespovratnih finansijskih sredstava za izvoznike

 
Raspisivač: SIEPA
 
Tema: Podsticanje izvoznike
 
Opis: SIEPA je raspisala 14. javni poziv za dodelu 110 miliona dinara bespovratne finansijske
pomoći malim i srednjim preduzećima za finansiranje aktivnosti koje doprinose povećanju
izvoza.
 
Ko može da konkuriše: domaća privredna društva, preduzetnici, zadruge i poslovna udruženja,
a bave se proizvodnjom gotovih ili polugotovih proizvoda, kao i ona privredna društva koja se
bave pružanjem usluga u oblasti energetike, građevinarstva, informacionih tehnologija, reciklaže,
industrijskog i tekstilnog dizajna
 
Iznos granta: Nema podataka
 
Rok za prijavu: 26.04.2013.
 
Link: http://siepa.gov.rs/sr/index/vesti/siepa-vesti/xiv-javni-poziv-za-izvoznike.html