Korisni konkursni saveti

 • Nemojte kupovati ni jedan uređaj, sredstvo ili mašinu koju možete nabaviti i preko konkursne podrške, budite strpljivi i konkurišite!
 • Ako želite predati uspešan projekat na raspisan konkurs, u prvom koraku morate naći taj konkurs-poziv za podnošenje predloga projekta koji odgovara vašim ciljevima. Radi pronalaženja konkursa potrebno je pretraživati na internetu i pronaći takve sajtove na kojima se mogu naći raspisani konkursi. Odatle treba samo pronaći odgovarajući konkurs, pripremiti konkursnu dokumentaciju i predati nadležnom organu...
 • Ako želite da dobijete bespovratnu pomoć putem konkursa, potrebno je poznavati određene konkursne sisetme i donatore, od kojih možete očekivati raspisane konkurse. Za to prvenstveno morate tačno odrediti delatnost ili ekonomsku sferu gde obavljate poslovanje. To može da bude preduzetnička sfera, sfera civilnih društava ili budžetska sfera. Najčešće ministarstva, lokalne samouprave, fondacije odnosno upravljači državnih i EU fondova raspisuju konkurse.

 • Nakon predaje gotove projektne dokumentacije, narednog dana već možete nabaviti sredstvo ili uređaj, pošto na takav način možete osvojiti podršku i biće Vam vraćena utrošena finansijska sredstva (ili deo utrošenih sredstava)!

 • Ako želite aplicirati na konkurs, bitno je da iza Vas stoji barem jedna zaključena poslovna godina, kako bi ste zadovoljavali uslove konkursa!

 • Treba da imate ideju o tome, šta želite da razvijate, informišite se! Ne dozvolite da Vas nagovaraju na beskorisne projekte, koji su za Vas neizvodljivi!

 • Važno je da znate, da samo tada možete aplicirati na konkurs ukoliko raspolažete sa sopstvenim sredstvima. Imajte to u vidu, i potražite našu stručnu pomoć!

 • Tražite besplatnu pomoć naših stručnjaka radi prekvalifikacije Vaše kompanije. Na takav način ćete proceniti kakve su Vaše projektne mogućnosti u narednim godinama!

 • Nemojte platiti obimne pare za praćenje projekata, mi ćemo Vam to besplatno učiniti!

 • Tražite naš redovan informator, da biste iz prve ruke dobili informacije o aktuelnim projektima!

 • Nemojte biti lenji, pišite, pozovite, kontaktirajte nas!

 • Fokusirajući na Vašu firmu, možemo Vam dati personalizovane odgovore – u slučaju da tražite našu pomoć odnosno besplatnu stručnu procenu Vaše firme!