Szolgáltatásaink

ÜZLETI TANÁCSADÁS

1.Kis és közepes vállalkozások és mezőgazdasági termelők üzleti működésének támogatása

Az üzleti tanácsadás meghatározó részét képezi a támogatás közvetítés a magyarországi Corvinus Zrt. valamint a helyi vállalkozói és termelői szféra között. Mint Vállalkozásfejlesztési Központ, az Ecoline Kft ezt a szerepét 2009 júniusától tölti be. A jól ismert és bevált pályázati formák:

 • Kamattámogatás
 • ISO-HACCP minositési rendszer megszerzéséhez nyújtott támogatás
 • Kiállítások, üzletember találkozók támogatása
 • Kisvállalkozókat támogató kölcsön, valamint
 • Vissza nem térítendő támogatások nyújtásával állunk az érdeklődők rendelkezésére

PROJEKTMENEDZSMENT

2. 1.Projektmenedzsment a köz, üzleti és civil szféra részére

A mai korban már számos ötletre, tervre, vállalkozás számára lehet külső finaszírozást találni, csak megfelelő helyen kell megfelelően pályázni, és utána lobbizni a pályázat minél jobb megítéléséért. A külső források lehetnek visszatérítendőek (hitelek), melyeket elsősorban bankok, illetve fejlesztési alapok allokálnak, elsősorban gazdasági tevékenységet végző alanyok számára, illetve lehetnek vissza nem térítendőek (támogatások), amelyeket alapítványok, kormányok, fejlesztési ügynökségek vagy maga az Európai Unió szán elsősorban non-profit alapon működő szervezetek számára. Sok éves tapasztalatunkkal állunk mindazok rendelkezésére, akik külső forrást szeretnének bevonni munkájukba, legyenek azok profit orinetált cégek, vagy civil szervezetek. Az elmúlt időszakban számos olyan vállalkozással, fejlesztési ügynökséggel, önkormányzattal kötöttünk szerződéseket, amelyeknek a céljuk az volt, hogy egy adott projektet végig menedzseljen, amely állhat csak a pályázat megírásából de a teljes lebonyolításból is. A teljesség igénye nélkül a cég partnerei jelen pillanatban is: A vajdasági magyarság országos önkormányzati szerve a Magyar Nemzeti Tanács, Kishegyes Község Önkormányzata, és Fejlesztési Társulása, Palics település Helyi Közössége, a Szabadkai Diákotthon, a szabadkai Szakegyesületek és Társulatok Szövetsége, a magyarkanizsai Tisa Coop, és Geneza magánvállalatok, valamint számos kkv és mezőgazdasági termelő. Folyamatos pályázatfigyeléssel naponta frissítjük pályázati adatbázisunkat, amelyeket megrendelőink rendelkezésére bocsátunk. Mind visszatérítendő, mind vissza nem térítendő pályázatokat kísérünk, vállaljuk a pályázatírás mellett a teljes projektmenedzsmentet valamint a pályázati monitoringot és a pályázati elszámolást is.

ÜZLETEMBER TALÁLKOZÓK

3. 1.Üzletember találkozók szervezése és lebonyolítása, rendezvényszervezés

A mai világban, amikor a kommunikáció az egyik legfontosabb elem az üzletek megkötésénél, nem szabad figyelmen kívül hagyni a személyes találkozásokat. A mai kommunikációs csatornák nagyon fejlettek, szinte fizikai kontaktus nélkül is le lehet bonyolítani egy üzletet, de a személyes találkozás mindig bizalmat nyújt az adott üzlet megkötésénél. A partnerség, együttműködés és tapasztalatcsere elengedhetetlen feltétel egy siekeresen működő vállalkozásnak. Vajdaság északi részén számos olyan lehetőség van, amit a beruházók, üzletemberek nem használnak ki, gondolunk itt, a turizmusra, a most készülő ipari parkokra, vagy csak a most egyre fontosabb megújuló energiaforrásokra és az innovációra. Üzletember találkozók szervezése pont ezen ágak köré fonódik. Egyik oldalról meghívunk olyan külföldi feleket, akiknek bemutatjuk jelenlegi adottságainkat és kiaknázásra potenciális lehetőségeinket, ugyanakkor várjuk és elősegítjük a tapasztalatok, know-how és fejlett technológiák megtelepedését és kamatozását térségünkben. Summa summarum, a tervezett üzletember találkozók megrendezésének fő motívuma új piacok megszerzése, új technológiák bevezetése, és széles körű kapcsolatrendszer kialakítása egy-egy adott gazdasági területen. Ezzel elérjük, hogy a vajdasági vállalkozók bekapcsolódjanak a világ folyamataiba, illetve befektetőket vonzunk a térségbe.

TEAM BUILDING

4. 1.Csapatépítés, és vezetői folyamatok bővítése

Nap, mint nap tapasztaljuk, hogy őrületes versenyfutás a munka. Azt látjuk, hogy a tudás, az információ könnyen megszerezhető, és újra az ember válik a legfontosabb termelési tényezővé, mégpedig a munkaképességével. Ennek érdekében szükségessé válik a folyamatos képzés, a munkatársak készségének feltárása és fejlesztése. Jó minőségű, gyakorlatban hasznosítható és megfizethető tréningeink erre adnak lehetőséget. Ügyfeleink szolgáltatásaink igénybevételével munkájukat jobban és hatékonyabban végezhetik, ezáltal ők maguk sikeresebbek, a vállalkozás pedig nyereségesebb lesz.
Tréningjeink

 1. Kommunikációs tréning
 2. Konfliktuskezelési tréning
 3. Csapatépítési tréning
 4. Személyiségfejlesztési tréning
 5. Stresszkezelo tréning
 6. Önérvényesítő tréning
 7. Vezetoi tréning
 8. Utókövetések

Módszereink a spontán játékot és a tudatos megismerést segítő interaktív gyakorlatok személyes és társasági élményt nyújtanak, melyek során a csapat sikeresebbé válik céljai elérésében. Minden egyes feladatnak kettős célja van: pszichológiai és üzleti, melyeket az egyedi üzleti igényeknek megfelelően állítunk össze. A tréning egyszerű feladatokon keresztül vezeti a csapatot a csoporttagok mélyebb önismeretéhez, egymás megismeréséhez és elfogadásához, valamint a kommunikáció és az együttműködés fejlődéséhez. A tréningek időtartama 1 naptól 3 napig terjed. Lehetőség van "több fordulós", tematikailag egymásra épülő tréningek megszervezésére is a vállalkozás igényei szerint. Igénybe lehet venni az általunk biztosított helyszíneket (falusi turizmus, urbánus megoldások), ugyanakkor munkatársaink a megrendelőink által ajánlott helyszínen is dolgoznak. Tehát a csapatépítéssel, mint vállalkozásokon belüli csoport fejlesztéssel hozzájárulunk a vállalkozások eredményesebb működéséhez.

BEFEKTETÉSORIENTÁCIÓ

5. Befektetőorientáció és információ szolgáltatás

Szerbia mint az Unión kívüli de az az Unió határán lévő ország számos előnyt kínál a befektetők számára. A vajdasági magyarság számára fontos, hogy a magyarországi tőkekihelyezés, ami egyre nagyobb méreteket ölt, Szerbia irányába is növekedjen, és ne álljon meg a jelenlegi szinten. Cégünk összhangban más céljaival, (projektmenedzsment a köz és civil szféra részére, üzletember találkozók, turizmusfejlesztés) a magyarországi működő tőke befektetésének elősegítését is céljai közé tűzte ki. Internetes oldalunk fejlettebb szakaszában információs rendszert építünk ki, amelyen keresztül magyar nyelven nyújtunk információkat a szerbiai befektetési lehetőségekről, jogi szabályozásról, üzleti környezetről, adózási szabályokról, munkavállalásról, valamint minden olyan releváns információról, amely a befektetésekhez kell. Munkatársaink rendelkezésre állnak együttműködési lehetőségek feltérképezésében, információ szolgáltatásban a befektetési lehetőségekről. Továbbá segítséget nyújtunk az üzleti partnerkeresésben, a kapcsolatfelvételben úgy belföldön mint külföldön egyaránt, mivel fő célunk a beruházók vonzása.

EUROPAI UNIÓS PROJEKTMENEDZSMENT

6. Uniós projektek menedzselése

Szerbia is mint az Unió szomszédos és jövőbeni tagországa részesül azokból a forrásokból amelyeket az IPA alapból a térségnek szánnak. Ez a forrás az 2007-2013-as költségvetési évben mintegy 57 millió Euró. Már eddig is részt vettünk a Kishegyes Község által elnyert Interreg projekt menedzselésében, de a Szakegyesületek és Társulatok Szövetségével kötött megállapodás alapján mi készítjük és sikeres pályázat esetén menedzseljük az ő általuk benyújtott pályázatokat. A vállalkozások számára nagy lehetőség lehet, hogy klasztereket alakítva induljanak ezeken a pályázatokon, így széles körű fejlesztési forrásokat bevonva, közös összefogáson alapuló projekteken keresztül tudjanak fejlődni. Cégünk célja, hogy gesztorként vegyen részt ezen kkv klaszterek létrejöttében, és a működésükhöz szükséges feltételeket biztosítsa lehetőleg pályázati források bevonásával.

TURIZMUSFEJLESZTÉS

7. Turizmusfejlesztés

Székhelyünk Palics, Vajdaság turisztikai gyöngyszeme, ahol az utóbbi időben a turisztikai fejlesztések elsősorban a kisvállalkozásoknak köszönhetően valósultak meg. Attól függetlenül, hogy két éve elfogadták Palics fejlesztésének főtervét, a nagyberuházók még nem fedezték fel maguknak, annál inkább a lokális kisbefektetők, akik számos panziót, vendégházat, és egyéb turisztikai kínálatot növelő attrakciót építettek fel. Természetesen nem feledkezünk meg azokról a desztinációkról melyek nem bírnak ilyen népszerűséggel. Turizmusfejlesztési szolgáltatásaink, és azon belül is kiemeltképp a falusi, ethno, eko, lovas, gasztro és borturizmus kialakításásra öszpontosulnak, mely leginkább jellegzetes e vidékre. Célunk a helyi turizmussal foglalkozó, vagy foglalkozni vágyó vállalkozók turisztikai kínálatainak kialakítása és eladhatóvá tétele. E célokat források előteremtésével, képzéssel, szakmai kirándulásokkal és tapasztalatcserével valósítjuk meg.